Lidské zdroje

Za svou 75-letou historii se společnost Gebauer&Griller stala nejen koncernem s celosvětovou působností, ale zůstala především podnikem, který je veden svými vlastníky.

Důležitou součástí naší firemní filozofie je proto otevřená, transparentní a rodinná atmosféra. Naše pracovníky nepovažujeme tím pádem pouze za zaměstnance, nýbrž i za partnery. Velký důraz klademe jak na vzdělávání budoucích manažerů ze svých vlastních řad, tak i na odborné rozvíjení našich zaměstnanců, což je jedním z článků celé naší firemní politiky.  

Osobnosti, které dokáží být otevřené novým věcem, mají průkopnického ducha a široký obzor,  naleznou u nás optimální podmínky ke svému profesnímu rozvoji.

Kromě vynikající odborné kvalifikace od Vás očekáváme angažovanost, spolehlivost a týmového ducha. Jsme připraveni naše zaměstnance v jejich dalším rozvoji podpořit a uzavřít s nimi dlouhodobé partnerství.

Zaujala Vás naše společnost? Informujte se o naší nabídce volných míst


Projekt vzdèlávání

Odborné vzdělávání zaměstnanců v Gebauer & Griller

Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost Gebauer a Griller Kabeltechnik spol. s.r.o. získala finanční podporu na grantový projekt Odborné vzdělávání zaměstnanců v Gebauer & Griller ve výši 3 331 384,33 Kč.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zde se dozvíte více